تبلیغات

آپلود عکس

کفسابی ای نوتیم

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

نویسنده : آی نوتی آی نوتی دوشنبه 27 فروردین 1397 10:56 ق.ظ  •   

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

هدف از این پایان نامه جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

ابطال رای داوری
آثار ابطال رای داوری
پایان نامه ابطال رای داوری
موارد ابطال رای داوری
جنبه های متفاوت ابطال رأی داوری
قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
ابطال رای داوری در حقوق ایران
جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران
موارد بطلان داوری در آیین دادرسی مدنی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 186

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

 
 
 
چكیده:
نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در كشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است كه با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینكه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد.
 
 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است كه  از جمله مهلت طرح دعواست كه این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه كرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محكوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند كه در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
 
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امكان با بهره‌گیری از قوانین و كتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعكاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و كاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.
 
 
 
واژگان كلیدی:
داور
رأی داوری
بطلان
دعوای ابطال
 
 
 
 
 
بیان مسئله 
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
 
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
 
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده  1
مقدمه  2
الف) بیان مسئله  2
ب) سوالات تحقیق  3
ج) فرضیه‌ها  3
د) اهداف تحقیق  3
هـ) پیشنه تحقیق  3
و) روش تحقیق  4
ز)سازماندهی تحقیق  4
 
فصل اول: کلیات 5
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری 6
گفتار اول: مفهوم داوری 6
بند اول: مفهوم لغوی داوری 6
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری 6
بند سوم: مفهوم فقهی داوری 8
گفتار دوم: تاریخچه داوری 8
بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام 10
بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر 11
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری  12
بند اول: محاسن و معایب داوری 12
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری 13
بند سوم: علل رجوع به داوری 14
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور 16
گفتار اول: اقسام داوری 16
بند اول: داوری اختیاری 16
بند دوم: داوری اجباری 17
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور 18
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 18
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 19
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه  20
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری 21
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن 21
بند اول: تعریف رأی داوری 21
بند دوم: محتوای رأی داوری 22
بند سوم: اوصاف رأی داوری 23
الف) اوصاف درونی رأی داور 23
1- توصیف رأی داور 23
2- قصد انشاء در صدور رأی 25
3- موجه و مدلل بودن رأی داور 27
ب) اوصاف بیرونی رأی داور 29
1- داخلی خارجی بودن رأی 29
2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور 30
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی 31
گفتار دوم: آثار رأی داوری 33
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث 33
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری 35
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه 36
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض) 37
بند پنجم: فراغ داور 38
 

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن 40

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری 41
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 41
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور 45
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری 52
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد. 52
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره  54
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی 55
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری. 57
بند اول: شرایط موضوع داوری 58
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری 59
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری 62
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری  64
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی  66
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک 66
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 67
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول 68
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی. 69
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند 69
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران 69
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران 70
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری 72
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن 73
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی  73
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال 78
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال 82
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال 84
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال  85
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال  91
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری  92
بند اول: اثر رأی باطل شده 92
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری 93
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری 95
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری 96
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر 100
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری 102
نتیجه‌گیری و پیشنهادات  105
منابع و مأخذ 107
 
 

دانلود جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آنآخرین ویرایش: - -

فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:52 ق.ظ  •   

فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

فرمت فایل : doc

حجم : 75

صفحات : 50

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

 

در 50  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

 

تعاریف و مفاهیم کارکرد خانواده

نمای تاریخی لغت خانواده بسیار قدیمی است. خانواده از لغت فامیلیا[1] مشتق شده است) 100تا 300 بعد از میلاد)كه به همه افراد یك خانواده اعم از خویشاوندان، غیرخویشاوندان، مستخدمان، برده­ها و كارگران نسبت داده می­شود. سپس در نتیجه رشد طبقه متوسط یا سرمایه­داری خانواده محدودتر به وجود آمد (1215 تا1600بعد از میلاد (اعضای خانواده ملزم می­شدند كه در منافع اقتصادی، اجتماعی و عاطفی خانواده سهیم باشند. در اوایل قرن بیستم، خانواده به عنوان یك واحد اقتصادی وابسته به یكدیگر كه همه افراد در آن شركت داشتند، تعریف شد (جبك[2] 1997؛ شیبانی، 1383). 

کارکردخانواده از نظر رویکرد ساختاری، نظریه­ای کاربردی است بنیانگذار اصلی این نهضت سالوادورمینوچین  است. یکی از فرضیه­های مهم آن این است که هر خانواده یک ساختار دارد این ساختار زمانی که خانواده در شرایط واقعی قرار داشته باشد شناخته می­شود. ساختار عبارت است: از مجموعه­ی رفتار و نقش­هایی که اعضای خانواده از طریق آن به هم مرتبط­اند. در رویکرد ساختاری، خانواده به عنوان یک کل مطرح می­شود و تعاملات بین زیر مجموعه­ها مورد توجه قرار می­گیرد (مینوچین،1381).

نوابی­نژاد خانواده را گروهی كوچك از افراد می­داند كه از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یكدیگر در ارتباط متقابل هستند و در كنار یكدیگر در واحد خاص زندگی می­كنند و دارای تجارب و فرهنگ مشتركی هستند.  همچنین خانواده دارای امیال و اهداف مشابه بودند و مهر و علاقه آنان را به یكدیگر پیوند داده است. آکرمن[3] خانواده را كانون كمك تسكین و شفابخشی می­داند. خانواده كانونی است كه باید فشارهای روانی وارد شده بر اعضای خود را تخفیف دهد و راه رشد و شكوفایی آنها را هموار سازد (  نقل از ثنایی، 1387).

جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه‌پذیری کودکان است. انسان­شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه­بندی می‌کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر)، و فرزندان. که خانواده هسته‌ای نیز خوانده می‌شود، و خانواده گسترده هم‌خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلاً خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می‌کنند. همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته‌اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِ جامعه پذیری، در جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد ( اعزازی، 1385). کارکرد خانواده معمولاً در خانواده­هایی که شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی را در پرورش فرزندان به کار می­گیرند نیرومند­تر است. خانواده­هایی که در شیوه فرزند­پروری خود از اصل همکاری و دموکراسی در روابط پیروی می­کنند، توانایی بیشتر برای انطباق با تغییرات دارند و شرایط مناسبی برای رشد کودکان فراهم می­کنند. در خانواده با الگوی سالم، اعضای خانواده مورد حمایت همدیگر هستند. انتظارات مربوط به نقش­های افراد روشن و دارای انعطاف است. مقررات خانواده واضح و انعطاف پذیر و نه بی مرز است (برک،1393).

راهبردهای خانواده

خانواده­ها معمولاً از الگوهای تعاملی ثابت، مشترک، هدفمند و مکرری را به نمایش می­گذارند که به آن راهبردهای خانواده می­گویند.(کانتور و لر[4]،1975). این راهبردها معمولاً مطرح نمی­شوند به گونه­­ای که هر یک از اعضا احساس می­کنند باید نقشی را بازی کند که قبلاً به خوبی جا افتاده است. انواع این راهبردها عبارتند از :1-آنهایی که به قصد تداوم خانواده سعی می­کنند رابطه بین اعضا را حفظ کنند.2-آنهایی که به طور موقت فشار روانی راتشدید می­کند تا به هدف مورد نظر برسند.3-خانواده­هایی که می­کوشند با شرایط بیرونی کنار بیایند و در برابر نیازهای دائم التغییر اعضا پاسخگو باشند (گلدنبرگ[5]،2013).

 رویكردها و دیدگاه­های تبیین خانواده

در بررسی نظریات ارائه شده برای تبیین آسیب­شناسی در چار چوب خانواده رویكردهای بوئنی و ساختاری، طرح سه محوری و دیدگاه راهبردی می­توان توجه كرد .

 رویکرد چند نسلی

این رویكرد كه نشأت گرفته از نظریات بوئن است، به آسیب­های خانوادگی در چند نسل می­پردازد. در رویكرد بوئنی بیماری­های عاطفی زمانی ایجاد می­شود كه افراد نمی­توانند خود را به نحوی شایسته از خانواده­های اصلی­شان متمایز كنند. متمایز كردن خود عبارت است از توانایی به دست آوردن كنترل عاطفی و در عین حال، ماندن در جو عاطفی شدید خانواده، متمایز كردن خود بیانگر میزان توانایی فرد برای تفكر واقع بینانه راجع به موضوعات سر شار از عاطفه در خانواده است. نئون[6] معتقد است كه سناریو زیر به ایجاد بیماری عاطفی می­انجامد زن و مردی كه تضادهای حل­نشده با پدر و مادر خود دارند ازدواج می­كنند. زن و شوهر سعی دارند هر طور شده مسائل را فیصله بخشند.  می­پذیرند كه با هم مخالفت نكنند و یك صمیمیت كاذب به وجود آورند. ازدواج از بیرون ظاهراً بی اشكال است. نمایی ظاهری از خوشبخت بودن دارد اما در اعماق آن كشمكش، تنهایی و درد حاكم است .با تولد كودك به عنوان جزء سوم یک سیستم، مثلثی به وجود می­آید كودك كانون توجه می­شود. در سیستم قفل می­شود و خروج از خانواده را حقیقتاً غیر ممكن می­یابد (پور قاسمی،1389).

بوئن[7] (1978) تمایز یافتگی را براساس نظریه نظام­های خانواده توصیف می­کند که شخص قادر است در روابطش بین کارکرد عقلانی، عاطفی با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند. بر اساس این نظریه حداقل چار عامل، واکنش­پذیری عاطفی، گسلش عاطفی، آمیختگی با دیگران و توانایی بدست آوردن جایگاه من از پیش­بینی­کنندگان سطح تمایز یافتگی یک فرد هستند. خودتمایز یافتگی یا تفکیک خود که مهم­ترین مفهوم نظریه سیستمی بوئن است بعنوان توانایی برقراری تعادل بین خود مختاری هیجانی و عقلانی ،صمیمیت و پیوستگی در روابط توصیف می شود (مته یارد، اندرسون و مارکس [8]،2011).

رویكرد ساختاری

دومین دیدگاه كلی در اصل ساختاری است در این دیدگاه كل اعضای خانواده دچار مسئله هستند و رفتار مختل الزاماً واكنش به ارگانیسم خانوادگی تحت فشار نیست. مینو چین و همکاران[9](1976) كه به واقع پیشرو این دیدگاه است در تبیین آسیب شناسی كودك به وجود مرزهای در هم تنیده یا از هم گسسته اشاره دارد در اصل خانواده­های نا كارآمد با ایجاد این­گونه مرزهای تحول و مستقل شدن اعضای خود را دچار وقفه می­سازند.

رویكرد ساختاری به دونوع ساختار بیمارگون خانواده اشاره می­کند :

1.خانواده گسسته

در این نوع خانواده مرزهای بسیار انعطاف ناپذیری وجود دارد در خانواده گسسته[10] بین اعضای خانواده تماس كم یا هیچ تماسی وجود ندارد در این نوع خانواده ساختار سالم، نظم یا قدرت تقریباً دیده نمی­شود. پیوند بین اعضای خانواده ضعیف است یا اصلاً پیوندی وجود ندارد برداشت كلی از این نوع خانواده­ها نوعی میدان اتم مانند است، به این صورت كه اعضای خانواده لحظه­های طولانی بدون ارتباط با یكدیگر، در مدارهای جدا از هم حركت می­كنند خانواده نا منسجم است.

2. خانواده به هم تنیده

مرزها در این نوع خانواده مبهم هستند ویژگی برجسته خانواده به هم تنیده[11] "در هم آمیختگی" اعضای آن است به طوری كه تلاش برای تغییر دادن یكی از اعضاء بلافاصله مقاومت اعضای دیگر را بر می­انگیزد.

مینوچین و همكاران (1976 ) ابلاغ مرزی كه والدین را از فرزندانشان جدا می­سازد  به صورت نامناسب مثل زنا با محارم قطع می­شود. نقش­های همسر و والد به اندازه­ی كافی متمایز نشده­اند به طوری كه زیر سیستم همسر و زیرسیستم والد هیچ یك قادر به عمل نیستند. مرزهای فردی محترم شمرده نمی­شوند به طوری كه زیر سیستم ­ای فردی نمی­توانند خود مختاری و هویت به نحو شایسته­ای پرورش دهند (پروجاسكا ونوراكس،2012).

  طرح سه محوری

تسنگ و مک درموت[12])1979) یك طبقه بندی سه محوری  از خانواده­­های مشكل دار ارائه دادند .محور این طرح تعیین سه طبقه از مشكلات بود : (نقل ازپورقاسمی،1389).

1. بد كار كردی­های رشدی در خانواده

2.بد كار كردی نظام خانواده

3.بد كار كردی گروه خانواده

این طرح پیچیده است و هر كس می­خواهد از آن استفاده كند باید مقاله­ی اصلی آن را با دقت مطالعه كند به طور خلاصه محور­های آن به شرح زیر می­آید :

محور  1- بد كار كردی رشدی خانواده

الف) بد كار كردی رشدی

بد كار كردی اولیه خانواده : به معنی اشكال در تحقیق رابطه­ی زناشویی رضایت آمیز است.

بد كار كردی فرزند آوری در خانواده  :با به دنیاآمدن فرزندان رخ می­دهد .

بد كار كردی در فرزند پروری خانواده :اشكال در ارتباط و تقویت فرزندان خردسال است.

بد كار كردی در بلوغ خانواده : این امر معمول روی مشكلات تفرد و موضوعات جدایی متمركز

       است .

بد كار كردی در گرد همایی خانواده

ب)تفاوت­ها و پیچیدگی رشدی

1. خانواده گیسخته: زمانی است كه بحران خانوادگی با جدایی یا طلاق همراه می­شود.

2. مشكلات خانوداگی یك والد : به وجود تنها یك والد در خانواده بستگی دارند .

3. بد كاركردی خانواده باز ساخته : در جایی است كه ازدواج مجدد با داشتن فرزندان حاصل از

ازدواج قبلی وجود دارد.

4. خانواده­ی بی ثبات مزمن: مشخصه ی آن قهر و جدایی­های فراوان و طلاق است.

محور 2-  بد كاركردی نظام خانواده

الف ) بد كاركردی نظام همسر

بد كار كردی زناشویی تکمیلی

بد كار كردی زناشویی تعارض آمیز

بد كار كردی زناشویی وابسته

 بد كار كردی زناشویی بد قید

5.   بد كار كردی زناشویی ناسازگار

ب) بد كار كردی نظام فرعی والد –كودك

1. بد كار كردی مربوط به والد

2. بد كار كردی مربوط به كودك

3. بد كار كردی رابطه والد –كودك

4. بد كار كردی مثلثی والد – كودك

ج) بد كاركردی نظام فرعی خوهران و برادران

محور 3-  بد كاركردی گروه خانواده

الف) بد كار كردی­های كنشی –ساختاری

1. فیعض خانواده­های دارای عملكرد ضعیف.

2. خانواده­های بیش ازحد ساخت یافته.

3.خانواده­هایی كه یكپارچگی آسیب­شناختی و كلاف گونه دارند.

4.خانواده­هایی كه از لحاظ هیجانی از هم بریده هستند.

5.خانواده­های سازمان نیافته.

ب) بد كار كردی­های سازگاری اجتماعی

1.خانواده­هایی كه از لحاظ اجتماعی منزوی هستند.

2.خانواده­هایی كه از نظر اجتماعی نا به هنجارند.

3.خانواده­های دارای یك جو خاص ( تحت سیطره­ی موضوعات مشترك رایج، رازها، آیین­ها یا

عقاید فرهنگی ((پورقاسمی،1389).

1. Familia

2. Gebeke

3. Akerman

1.Kantor And Leher

2.Goldenberg

1.Neon

2.Boen

 3.Meteyard,Anderson &Marks

4. Disengaged  Family

1. Enmashed  Family

2.Tseng &Mc Dermontt

قیمت محصول : 19200 تومان

دانلود
برچسب

فصل دوم پایان نامه در مورد تعاریف و مفاهیم کارکرد خانوادهآخرین ویرایش: - -

سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:52 ق.ظ  •   

سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها

سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial  در آنتن ها

فرمت فایل : pdf

حجم : 2702

صفحات : 74

گروه : سمینار برق

توضیحات محصول :

سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial  در آنتن ها 

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده: 

در چند سال اخیر، تلاش هایی برای بهبود خصوصیات تشعشعی آنتن ها صورت گرفته است. با معرفی مواد متامتریال و بررسی ویژگی های منحصر به فرد این مواد، تحقیقات زیادی در مورد کاربرد این مواد در سیستم های تشعشعی صورت گرفته است. بهبود گین، دایرکتیویتی وقدرت انتشار آنتن، از جمله مهمترین اهداف می باشد. در این سمینار تاثیرات استفاده از این مواد در آنتن ها بررسی و مطالعه می شود. ابتدا چند ساختار متامتریال معرفی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس تاثیرات تک تک این ساختار ها در بهبود گین آنتن دو قطبی، بررسی می شود. یکی از جالب ترین ویژگی های این مواد اینست که در برخی فرکانس ها ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی شان صفر یا کوچکتر از صفر می شود. طبق قوانین الکترو مغناطیسی می دانیم که یکی از ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی یا مغناطیسی در یک فرکانس مشخص صفر شود منجر به صفر شدن ضریب شکست شده و در نتیجه باعث خواهد شد که جهت امواج خروجی از ماده، به بردار نرمال سطح نزدیکتر شود که از این خصیصه برای بهبود دایرکتیویتی و گین آنتن، استفاده خواهیم کرد. از سوی دیگر، چون این مواد قادر به پشتیبانی امواج وارونه هستند، می توانند سیستم تشعشعی را چند بانده کنند. 

مقدمه: 

متامتریال ها عموما ترکیبی از هادیها که روی دی الکتریک چاپ می شوند، می باشند. پارامترهای پراکندگی این مواد در یک موجبر با خصوصیات معادل پلاسما یا ساختار تشدید آنالیز و مقایسه می شوند. متامتریال ها مواد مصنوعی هستند که با استفاده از ایجاد برخی خصوصیات ویژه در مواد معمولی بوجود آمده و خصوصیات الکترو مغناطیسی آنها کمی متفاوت با مواد معمولی می باشد. این مواد همچنین بعنوان ساختارهای الکترومغناطیسی همگن مصنوعی با خصوصیات غیر عادی که به سهولت در طبیعت یافت نمی شوند نیز شناخته می شوند. خصوصیت جالب توجه متامتریال ها اینست که ضریب شکستشان می تواند منفی یا نزدیک به صفر شود. طبق قوانین الکترو مغناطیسی اگر ضریب شکست ماده ای نزدیک به صفر شود، پدیده فوق شکست رخ داده و امواج بازتابشی به جهت بردار نرمال سطح نزدیک شده و باعث متمرکز شدن میدانها شده و خصوصیات تشعشعی بطور موثری بهبود می یابد. بدین منظور ماده متامتریال با ضریب شکست نزدیک به صفر در فرکانس مورد نظر به صورت لایه فوقانی در بالای صفحه تشعشعی آنتن قرار گرفته و تاثیر آن در بهره آنتن بررسی خواهد شد. 

فصل اول 

کلیات 

1-1) هدف 

پس از معرفی مواد متامتریال و بررسی خصوصیات این مواد، می خواهیم تاثیر استفاده از این مواد را در سیستم های تشعشعی بررسی کنیم. این مواد دارای خصوصیات منحصر به فردی می باشند که بواسطه این خصایص می توان راندمان سیستم های تشعشعی را بطور موثری بهبود بخشید. مهمترین ویژگی این مواد اینست که ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی شان در برخی از فرکانس ها صفر یا کوچکتر از صفر شده و در نتیجه ضریب شکست نیز دچار تغییر می شود. طبق قوانین الکترو مغناطیسی اگر ضریب شکست ماده ای نزدیک به صفر باشد، جهت موج خروجی از سطح به جهت بردار نرمال نزدیک شده (پدیده فوق شکست) و در نتیجه منجر به متراکم شدن میدان های الکترو مغناطیسی شده و دایرکتیویتی و گین آنتن افزایش می یابد. ویژگی دیگر این مواد اینست که به علت پشتیبانی از امواج وارونه، منجر به چند بانده شدن آنتن می شوند، یعنی آنتن در چند باند فرکانسی مختلف عملکرد تقریبا یکسانی خواهد داشت. در این سمینار تاثیر استفاده از این مواد در آنتن ها، بررسی خواهد شد.

2-1) پیشینه تحقیق 

اولین مطالعه تئوری متامتریال ها توسط veselago در سال 1960 انجام گرفت، اواثر انتشار موج تخت را روی زیر لایه فرضی که با خصوصیات نفوذ پذیری مغناطیسی و نفوذ پذیری الکتریکی منفی شبیه سازی شده بود، بررسی کرد. وی متوجه شد که بردار سمت یک موج تخت با سمت سرعت فاز آن موج موازی نمی باشد که بر خلاف قاعده مرسوم انتشار موج تخت در محیط های معمولی می باشد. در سال 1996 Pendry نشان داد که محیط متشکل از رشته های فلزی نازک که بصورت متناوب هستند، وقتیکه ساختار شبکه و قطر رشته در مقیاس با طول موج، کوچک باشند، بعنوان یک ماده همگن با فرکانس پلاسمای خاصی رفتار می کند. تحقیقات وی بیانگر این مطلب بود که، حلقه های مشدد شکافته (SRR) می توانند روی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی منفی موثر، در فرکانسهای خاصی تاثیر بگذارند. در سال 2000 میلادی، Smith برای اولین بار به صورت عملی روی متامتریال های چپ گرد متمرکز شده وضریب شکست منفی را نشان داد.

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

سمینار برق بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن هاآخرین ویرایش: - -

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:51 ق.ظ  •   

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال

فرمت فایل : doc

حجم : 92

صفحات : 105

گروه : گزارش کار آموزی و کارورزی

توضیحات محصول :

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستال

فصل اول

اطلاعات کلی در مورد کارخانه کریستال ایران

مقدمه:

مسأله تولید و خدمات در دنیای امروز مسئله عمده ای است که هیچ  جامعه ای خود را برکنار از آن نمی بیند. جوامع مختلف هر کدام با مسأله ارائه خدمات و تولیدات برای بقای خود درگیرند و تلاش آنها برآنست که با توجه به شرایط و امکانات موجود ، خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند و از زمانی که انسان شروع به تولید نمود جهت کنترل کیفیت آن نیز به تلاش افتاد. دقت، ظرافت و هنرمندی خاصی که در آثار باستانی مشاهده می شود حکایت از این تلاش دارد.

با پیشرفت علوم، روشهایی جهت کنترل کیفیت به وجود آمد و علم آمار و احتمالات به طور مؤثر در دهۀ 1920 در این رشته بکار گرفته شد و کنترل کیفیت آماری پایه گذاری گردید. استفاده از کنترل کیفیت، تولیدکننده را از تغییرات ناگهانی و یا جزئی در کیفیت محصول آگاه ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکان پذیر می سازد و از تولید اقلام معیوب و تحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند.

با این اوصاف کنترل و کیفیت یک رشته اساسی و مهم در صنایع مختلف می باشد که هدف اصلی اش همانا شایستگی جهت استفاده مورد انتظار مشتری است.

تاریخچه:

به منظور رفع نیاز کارخانجات داروئی به شیشه دارو و همچنین کارخانجات مواد غذائی که جهت تأمین آن سالیانه مقدار متنابهی ارز از کشور خارج می شد. کارخانه کریستال ایران در اوائل سال 1373 راه اندازی و تولید این نوع شیشه ها را آغاز نمود. ظرفیت تولیدی این شرکت 8000 تن یا 60 میلیون عدد در سال بوده و می تواند بطریهایی با حجم  cc600 را تولید نماید.

این شرکت از لحاظ موقعیت اقتصادی در بهترین شرایط قرار داشته و عرضه محصولات خود را به تمام نقاط کشور که از راه زمینی انجام     می دهد. در استان زنجان در کیلومتر 45 جادۀ زنجان – ابهر در نبش جاده روستایی سنبل آباد واقع شده است و شامل 380 نفر نیروی انسانی می باشد.

...

فصل دوم

اصول کلی در مورد شیشه و مواد آن

خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم و در سوره مبارکه نور آیه 34 می فرماید: " و خداوند نور آسمانها و زمین است و این نور همانند مشکوتی است که در آن چراغی نهاده و آن چراغ در داخل شیشه ای قرار گرفته که نور آن شیشه همانند ستاره ای درخشان است و الی آخر ..." و یا در آیه سیزدهم از سوره سبا آمده است که : "حضرت سلیمان علیه السلام بهنگام رحلت در اتاقی شیشه ای روی عصای خود تکیه کرده و به همین حالت جان به جان آفرین تسلیم نمود. تا مدتی مردم وی را از پشت شیشه می دیدند و گمان می کردند که زنده است و ...  " و بالاخره در جایی دیگر می فرماید: « ملکۀ سبا به هنگام ورود به قصر حضرت سلیمان با دیدن کف تالار که از شیشه بود آن را سطح آب ساکن تصور نمود که تصویر خود را در آن دید ...» مجموعه این آیات آسمانی نمادهای زیر را در مورد شیشه بیان می کند:

-         درخشندگی

-         شفافیت

-         منعکس کنندگی

/////////////////////////////////////////////////////////////

فهرست

  عنوان                                                         صفحه

فصل اول : اطلاعات كلی در مورد كارخانه كریستال ایران   .........  2

تاریخچه  .........................................................................  5

چارت سازمانی  ............................................................. 7

فصل دوم : اصول كلی در مورد شیشه و مواد آن  .......................  8

مقدمه ..............................................................................  10

تاریخچه  ..................................................................... 11

تعریف شیشه ...................................................... 15

ساختمان شیشه ................................................... 16

مواد اولیه برای ساخت شیشه  ....................................... 19

انواع شیشه  .............................................................24

فصل سوم : مراحل كلی تولید شیشه ........................... 27

بچپ پلنت یا آماده سازی مواد اولیه ...................... 28

بخش كوره .....................................................32

روش های كلی شكل دهی در IS   ......................................41

سیستم انتقال دهنده تولیدات به گرمخانه .......................... 45

فصل چهارم : كنترل كیفیت در كارخانه كریستال ایران.............. 47

پیش نویس استاندارد در صنعت شیشه ..........................  48

مقاومت در برابر شوك حرارتی ....................................... 53

روش آزمون  ............................................. 54

آنالیز شیشه 55 مبانی بسته بندی به روش اتوماتیك..... 59

نمونه ای از گزارش تولید شیفتی ...................................  65

نمونه ای از گزارش تولید روزانه .................................... 68

نمودار ضایعات بطری 600 عالیفرد ............................... 77

فصل پنجم : اصول كلی در مورد كنترل كیفیت.............  78

تاریخچه كنترل كیفیت ...................................................... 79

تعریف كنترل كیفیت ......................................................... 80

اهداف كنترل كیفیت ........................................................   81

لزوم كنترل كیفیت  ...........................................................  82

تفاوت كنترل كیفیت و بازرسی    .................................... 83

 اهمیت روش های آماری كنترل كیفیت  ........................ 85

كیفیت طرح و كیفیت تطبیق ...........................................   87 

تعریف كنترل كیفیت ......................................................... 89

تعریف كنترل كیفیت آماری .........................................   90

هزینه های كیفیت  ........................................................... 91  

انواع استاندارد ...............................................................  93

اهداف استاندارد كردن  ................................................. 95

سازماندهی بازرسی  ..................................................... 98

سازماندهی  103 بازرسی جریان خط تولید  ............. 104

واژه ها و تعاریف در كنترل كیفیت  ............................. 107

پاره ای از مفاهیم بنیادی نمونه گیری برای پذیرش  ...........  113

مفهوم نمونه گیری  .....................................................   115

ریسك تولید كننده .......................................................  118

متوسط كل قطعات بازرسی شده .............................   123

طراحی ...........................................................   128

ابزارهای تصمیم گیری ............................................   132

منابع و ماخذ ............................................................   134

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

پروژه کارآموزی کارخانه شیشه کریستالآخرین ویرایش: - -

مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:49 ق.ظ  •   

مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد

مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی  مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد

فرمت فایل : doc

حجم : 24

صفحات : 17

گروه : تحقیق

توضیحات محصول :

مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی  مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد

چکیده

مقدمه:مددکاری گروهی از جمله روشهای موثر و کارامد برای درمان اختلالات و بیماریهایی نظیر اعتیاد به شمار می رود.

هدف:  هدف پژوهش حاضر  تعیین اثربخشی  مددکاری گروهی به شیوه  شناختی ـ رفتاری بر  توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد  می باشد.

روش :  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه ازمایشی است و در جمله تحقیقات تجربی قرار می گیرد. تعداد 30 نفر از معتادانی که در مرکز خود معرف بهزیستی  شهر اصفهان دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان  مددکاری گروهی  به شیوه شناختی ـ رفتاری قرار گرفتند و گروه گواه درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش، در آغاز پژوهش و دو ماه پس از پایان درمان، پرسش نامه راهبردهای مقابله ای کارور را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی، آزمون خی‌دو و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر به کار برده شد.

یافته ها: نتایج آزمون خی‌دو گویای معنی دار بودن تفاوت دو گروه از لحاظ میزان عود بود (01/0 P<). آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر بین دو گروه از نظر میزان بهره گیری از راهبردهای مقابله‌ای مسأله مدار و اثر تعاملی سبک مقابله ای مسأله مدار در مرحله پس از آزمون تفاوت معنی دار نشان داد (001/0 P<).

بحث :درمان مددکاری  گروهی  به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه سبک های مقابله ای و پیش گیری از عود افراد معتاد مؤثر است.

کلید واژه: درمان شناختی ـ رفتاری، مهارت های مقابله ای؛ پیش گیری از عود؛ اعتیاد ، مددکاری گروهی

 

 

Abstract:

Objectives: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of  cognitive-behavioral social group work therapy on improving coping skills and relapse prevention in addicts.

Method: In a semi-experimental study, 30 individuals who had been successfully detoxified at the Self Introducing Health Center in the city of Shiraz, Iran, were divided into an experimental (15 subjects) and a control (15 subjects) group. The experimental group underwent twelve 90 minutes sessions of cognitive-behavioral group therapy and the control group did not receive any particular treatment. All participants completed the Carver Coping Inventory at the beginning of the study and two months following the completion of treatment and underwent urine tests for morphine. Data were analyzed using descriptive statistics, and multiple analyses of variance.

Results:  test results showed significant difference in relapse rates of two groups (P<0.01). MANOVA showed a significant difference between the two groups regarding benefiting from problem oriented coping strategies and the interactive effect of problem oriented coping strategy in the post test stage (p<0.001).

Conclusion: Cognitive behavioral social work  group therapy is effective in the improvement of coping skills and relapse prevention in addicts.

Keyword: cognitive behavioral group therapy; coping skills; relapse prevention; addiction, social group work

 

 

مقدمه:

اعتیاد  از جمله مشکلات و چالشهای اصلی کشور ما و بسیاری از جوامع در دهه ها ی اخیر به شمار می رود. مصرف بی رویه مواد مخدر به ویزه در میان جوانان و نیز تغییر الگوها و شیوه مصرف مواد مخدر در کشورمان به عنوان یکی از نگرانیهای اصلی در میان برنامه ریزان و خانواده ها تبدیل گشته است.

در زمینه علل اعتیاد و عود پس از درمان از دیدگاه روانشناختی بررسی های گوناگونی انجام شده است. یکی از عواملی که در بررسی های زیادی به آن اشاره شده، تنیدگی است (روزز و جسون، 1990؛ ویندل و ویندل، 1996، به نقل از کیل و کاواناگ، 2000). امروزه تنیدگی بخشی از زندگی آدمی شمرده شده و اجتناب ناپذیر است. بررسی های یاد شده درباره تنیدگی بر این نکته تأکید دارند که آن چه سلامت رفتار را با خطر روبه رو می کند، خودتنیدگی نیست، بلکه شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش های مقابله با آن است (توئیتس، 1986). به بیان دیگر مقابله یک متغیر تعدیل گر مهم در رابطه میان تنیدگی و پیامدهایی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می رود (ترمبلی و کینگ، 1994 به نقل از عاشوری  و همکاران (1387). از این رو اگر تلاش های مقابله‌ای فرد از نوع مؤثر، با کفایت و سازگارانه باشد، تنیدگی کمتر فشارزا به شمار می رود و واکنش نسبت به آن نیز در راستای کاهش پیامدهای منفی آن است. هم چنین اگر سبک یا الگوی مقابله، ناسازگارانه و ناکافی باشد، نه تنها تنیدگی را مهار نمی کند بلکه خود این واکنش منبع فشار به شمار آمده و شرایط را بدتر می‌کند. از آن جا که توانایی مقابله کارآمد می تواند تنیدگی های کنونی، آینده و نشانه های آسیب شناسی روانی را کاهش دهد (فرانکن ـ اینگمار، هندریکز، جودیت هافمنز و واندرمیر، 2003)، می توان با اصلاح الگوی مقابله با تنیدگی در معتادان، روش سالمی را برای کنار آمدن با شرایط فشارزا به آنها آموخت. یکی از الگوهای مداخله ای روانشناختی برجسته در درمان اعتیاد و پیش گیری از عود، الگوی درمان شناختی ـ رفتاری است که کارآمدی آن در پژوهش‌های چندی ارزیابی شده است.  اساس درمان مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری از پدیده اعتیاد و عود آن تأکید روی نارسایی‌ها و  انحرافات  شناختی فرد از یک سو و کمبود مهارت های رفتاری مناسب برای رویارویی با فشارهای درونی و بیرونی و دستیابی به احساس شادکامی (یا فرار از احساسات عاطفی منفی) می‌باشد ( کالشد،2010). 

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
برچسب

مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتادآخرین ویرایش: - -

پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:49 ق.ظ  •   

پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور

فرمت فایل : doc

حجم : 130

صفحات : 100

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور 

چکیده:

مقدمه:پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور شهرستان سرپل ذهاب و گیلانغرب در سال 1393 صورت گرفته است .

روش: جامعه آماری پژوهش حاضر تمام کارکنان و اساتید دانشگاه های پیام نور شهرستان سرپل ذهاب و نمونه آماری هم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد60نفر از کارکنان و اساتید دانشگاه های پیام نور شهرستان سرپل ذهاب و گیلانغرب  را در نظر می گیریم برای جمع آوری اطلاعات ازآزمون پرسشنامه پرسشنامه فناوری اطلاعات جودیت سیمون و برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .

 یافته ها: در فرضیه اول با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده(0.35)و سطح معنی داری(0.001)با احتمال 0.01، فرض رد شد وفرض تایید شد ونتیجه گرفته شد که اهمیت دادن به اینترنت بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه تاثیر دارد.در فرضیه دوم شایستگی شخصی در استفاده از کامپیوترها بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه تاثیر دارد. فرضیه سوم: آگاهی از مسائل مربوط به استفاده از کامپیوتر هابر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه تاثیر دارد.در فرضیه چهارم با توجه به t بدست آمده(0.29t= ( و سطح معنی داری0.77p>،با احتمال 95 درصد اطمینان فرض  تایید می شود وفرض رد می شود و بین عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نور شهرستان سرپل ذهاب و گیلانغرب تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

کلید واژه: فناوری های اطلاعات،عملکرد، نگرش ،کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)

عنوان                                                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه ......................................................................................................................................................................................................................2

بیان مسئله...............................................................................................................................................................................................................5

اهمیت و ضرورت پژوهش.....................................................................................................................................................................................7

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................................... 10

فرضیه های پژوهش...........................................................................................................................................................................................10

متغیرها ..................................................................................................................................................................................................................11

تعریف واژه‏ها بصورت مفهومی وعملیاتی.........................................................................................................................................................12

فصل دوم (ادبیات وپیشینه تحقیق)

مقدمه ...................................................................................................................................................................................................................14

پروژه کامپیوتری کردن نظام آموزش عالی.....................................................................................................................................................17

مدیریت فایل(ویندوز) .........................................................................................................................................................................................17

ویندوز ورد..............................................................................................................................................................................................................18

نرم افزار واژه پرداز(ورد)......................................................................................................................................................................................18

پایگاه داده(آسس)................................................................................................................................................................................................18

نسخه گسترده(اکسل) ........................................................................................................................................................................................19

عملیات اکسل........................................................................................................................................................................................................20

پاورپوینت......................................................................................................................................................................................21

اینترنت چیست؟..........................................................................................................................................................................21

اینترنت وسیله ای برای اطلاع یابی واطلاع رسانی.......................................................................................................................22

فناوری به عنوان یک عنصر در آموزش.........................................................................................................................................23

استراتژیهای ملی تکنولوژی اطلاعات............................................................................................................................................24

تعریف اصطلاح تکنولوژی اطلاعات (IT)......................................................................................................................................24

اساتید،آموزش وفناوری اطلاعات...................................................................................................................................................25

ارتباطات وفناوری اطلاعات در نظام آموزشی...............................................................................................................................28

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات........................................................................................................................................30

تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد وتجارت.....................................................................................................................................31

ویژگیهای فناوری اطلاعات..........................................................................................................................................................32

ماهیت فناوری اطلاعات وارتباطات...............................................................................................................................................34

تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه درسی........................................................................................................................35

کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش.............................................................................................................................42

اصول اساسی یادگیری الکترونیکی.............................................................................................................................................45

فناوری نوین تدریس........................................................................................................................................................................................46

عملکرد  ونگرش .............................................................................................................................................................................................49

اهمیت موضوع عملكرد...................................................................................................................................................................................53

معیارهای ارزیابی عملکرد..............................................................................................................................................................................57

ویژگی‌های لازم برای ارزیابی‌كننده...................................................................................................................................................................59

پیشینة پژوهش....................................................................................................................................................................................................60

فصل سوم( روش تحقیق)

روش پژوهش.........................................................................................................................................................................................................65

جامعه آماری..........................................................................................................................................................................................................65

نمونه وروش نمونه گیری ..................................................................................................................................................................................66

ابزارسنجش............................................................................................................................................................................................................66

روش اجرا پژوهش...............................................................................................................................................................................................67

روش تجزیه وتحلیل داده ها .............................................................................................................................................................................67

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل اطلاعات)

(روش تجزیه وتحلیل داده ها)...........................................................................................................................................................................69

 

فصل پنجم(نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................................................................................78

پیشنهادهای پژوهشی.......................................................................................................................................................................................83

محدودیت های پژوهش..................................................................................................................................................................................84

منابع ومآخذ ....................................................................................................................................................................................................85

ضمائم...............................................................................................................................................................................................................87

 

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد و نگرش اساتید و کارکنان دانشگاه های پیام نورآخرین ویرایش: - -

پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:48 ق.ظ  •   

پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

فرمت فایل : pdf

حجم : 1433

صفحات : 96

گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

توضیحات محصول :

پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال


چکیده: 

خصوصیات ویژه نانوتیوبهای کربنی در حوزه الکترونیک باعث گسترش کاربرد آنها در زمینه های متفاوت شده است. در این پروژه به بررسی کاربرد نانوتیوبهای کربنی در ساخت ترانزیستورهای FET خواهیم پرداخت . در ابتدا ساختارهای متفاوت نانوتیوبها ، نحوه تشکیل و خصوصیات هر یک از آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

ما بر روی ترانزیستورهای FET  ساخته شده با استفاده از نانوتیوبهای کربنی (CNFET) و مدلسازی آنها متمرکز خواهیم شد . این ترانزیستورها بدلیل امکان ساخت در محدوده ابعادی نانو ، جریان دهی بالستیک ( یا شبه بالستیک ) دارند . بنابراین جهت مدلسازی از تئوری ترانزیستورهای با لستیک استفاده شده است . در این پروژه هدف از مدلسازی این نوع ترانزیستور ها کاربرد آن در شبیه سازی مدارهای دیجیتال بوده و با توجه به کاربرد در نظر گرفته شده ، ساده سازیهایی انجام شده تا در نهایت مدل ساده ای ارائه گردد که توانایی به کارگیری توسط نرم افزار شبیه سازی مداری (HSPICE) را داشته باشد . مدل ارائه شده با استفاده از این نرم  افزار (بصورت یک زیر – مدار ) و به منظور شبیه سازی مدارهای دیجیتال و گیتهای منطقی بکار گرفته شده است. 

مقدمه: 

با رسیدن تکنولوژی سیلیکونی به مرزهای محدودیت ساخت از جمله مشکلات جریان نشتی و تغییرات شدید پارامترهای ترانزیستورهای مشابه در ابعاد نانومتری و نیاز به جایگزینی مواد جدید ، چند ساختار جدید برای یافتن بهترین جایگزین ترانزیستورهای FET  مورد بررسی قرار گرفته است .تحقیقات اخیر در نانوالکترونیک پتانسیل بالای ترانزیستورهای نانوتیوب کربنی جهت جایگزینی بجای ترانزیستورهای MOSFET کنونی را نشان داده اند. 

نانوتیوبهای کربنی ساختارهایی استوانه ای از اتمهای کربن هستند که از پیچش صفحات گرافین تشکیل می شوند. قطر نانومتری، استحکام مکانیکی و ضریب هدایت گرم ا یی بالا و پیوندهای کوولانسی اشباع شده، این تیوبها را به ساختارهای بسیار مورد توجه در صنایع گوناگون تبدیل کرده اس ت . از جمله در صنعت الکترونیک و ساخت ترانزیستور ، چنین به نظر می رسد که این نانوتیوبها بتوانند بسیاری از مشکلات پیش روی این صنعت در سالهای آینده را رفع کنند. 

ترانزیستورهای CNFET به روشهای گوناگون و مشخصه های متفاوت ساخته شده اند . بسیاری از این ترانزیستورها تنها از یک نانوتیوب کربنی نیمه هادی به عنوان کانال بهره می برند . در سالهای اخیر و با توسعه تکنولوژی نانو و ابزارهای آن استفاده از چند نانوتیوب در زیر یک گیت نیز مقدور گردیده است . ترانزیستورهای ساخته شده مشخصه های قابل توجهی از خود نشان داده اند و روز به روز بر امکان و احتمال جایگزینی تکنولوژی سیلیکونی با تکنولوژی آمیخته با نانو افزوده می شود. 

 از جمله برتری های ترانزیستور CNFET سرعت بالا و سطح اشغال شده بسیار کم آن می باشد . این مزایا در آینده موجب ساخت حافظه ها و مدارهای دیجیتال با سرعت بالا و ابعاد کوچک خواهند شد . اما در اینجا نیز لازم است تا همانند تکنولوژی کنونی جهت پیش بینی عملکرد ترانزیستورها مدلی ارائه گردد که بتواند با توجه به شرایط فیزیکی قطعه توصیف صحیحی از رفتار آن در مدار های مختلف داشته باشد . سادگی، سرعت و قابلیت بکارگیری مدل توسط شبیه سازهای مداری از جمله موارد مهمی هستند که باید در مدلسازی قطعه مدنظر قرار گیرند.

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود
برچسب

پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتالآخرین ویرایش: - -

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:48 ق.ظ  •   

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

فرمت فایل : doc

حجم : 1613

صفحات : 12

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

چکیده:

جذب و حفظ سرمایه های انسانی با استعداد تبدیل به یکی از منابع مزیت رقابتی شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر ،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول شیوه های تجاری در حوزه مدیریت منابع انسانی نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت منابع انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود. شرکت به نظر می رسد که منابع قابل توجهی را صرف مبارزات نم تجاری کارفرما می کند که نشان می دهد که آنها ارزش در عمل را پیدا نموده اند. در نتیجه مفهوم نام تجاری کارفرما تبدیل به یک موضوع برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما بوده و به بررسی سطح اهمیت درک متقابل و تفاوت ادراکی می پردازد که در مورد سن،جنسیت و وضعیت اشتغال فعلی از پاسخ دهندگان بوده است. به منظور پاسخ به این پرسش ،یک مطالعه میدانی انجام شده است و داده ها در یک نمونه بین 600فرد بزرگسال جمع آوری شده است که نیمی از آنها کار نداشته اند و نیمی دیگری مشغول به کار در زمان جمع آوری داده بوده اند. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین سطوح درک شده از اهمیت کارفرما در ابعاد جذابیت مربوط به جنسیت از پاسخ دهندگان را نشان می دهد. اما نه سن و نه وضعیت اشتغال آنها مهم نمی باشد. منابع نظری و مدیریتی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی:برند کارفرما،بازاریابی داخلی،جذابیت سازمانی،مدیریت منابع انسانی

1-مقدمه:

به عنوان یک نتیجه از تغییر در عصر صنعتی به عصر ارتباطات ،سرمایه انسانی تبدیل به یک منابع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد جهادی شده است. امروزه توانایی شرکت برای جذب،استخدام و حفظ منابع انسانی با استعداد در بازار کار تبدیل به یک جزء استراتژیک در موفقیت شرکت های بزرگ شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول و شیوه های تجاری در مدیریت منابع انسانی (HRM) نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود.. نام تجاری کارفرما نیز به عنوان مجموع تلاش های یک شرکت برای برقرارری اتباط با کارکنان توصیف شده است. از سال 1990،بنگاهای متعدد در برنامه نام تجاری کارفرما به صورت رسمی توسعه یافته اند. شرکت به نظر می رسد که صرف منابع قابل توجهی از انرژی را در نام تجاری کارفرما داشته است و نشان می دهد که آنها در عمل ارزش پیدا کرده اند. به طور دقیق تر می توان گفت که مفهوم نام تجاری کارفرما وضعیت را جهت بدست آوردن مورد تلاش قرار می دهد.اگرچه محبوبیت رو به رشد آن در میان محققین دیده می شود، یک شکاف کوچک در تحقیقات  نام تجاری کارفرما وجود دارد و آن عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این موضوع می باشد. براین اساس،در این مطالعه سعی شده که برای پاسخ به این کمبود به دنبال شناسایی ابعاد جذابیت نام تجاری کارفرما اقدام شود. ما سطح اهمیت ابعاد نام تجاری کارفرما ار مورد بررسی قرار داده و به دنبال جستجوی اطلاعات بین ادراکات پاسخ دهندگان مختلف مربوط به سن،جنسیت و وضعیت اشتغال آنها هستیم. برای این هدف،ما یک تحقیق میدانی را با استفاده از روش بررسی در نمونه که شامل شغلین و افراد دنبال کار را انجام دادیم. هدف از این مطالعه با بررسی تحقیقات مدیریت منابع انسانی فعلی با بررسی سطح اهمیت ابعاد مختلف جذابیت  در نم تجاری کارفرما بوده است. نتایج تحقیقات ممکن است بینشهای مهمی را در مورد ارزش شیوه های تجاری کارفرما را داشته باشد.

قیمت محصول : 9900 تومان

دانلود
برچسب

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرمااثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلیآخرین ویرایش: - -

کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:47 ق.ظ  •   

کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره

کاربردهای منطق فازی و هوش مصنوعی در زندگی روزمره

فرمت فایل : pdf

حجم : 162

صفحات : 6

گروه : صنایع و صنایع غذایی

توضیحات محصول :

فرمت فایل پی دی اف بوده و دارای 6 صفحه می باشد (بدون منابع)

بخشی از متن:

استفاده از منطق فازی:

از منطق فازی برای ساخت کنترل کننده های لوازم خانگی از قبیل ماشین رختشویی (برای تشخیص حداقل ظرفیت ماشین ، مقدار مواد شوینده تنظیم چرخ های شوینده ) و یخچال استفاده می شود.

کاربرد اساسی آن تشخیص حوزه متغیرهای پیوسته است.

قیمت محصول : 3000 تومان

دانلود
برچسب

منطق فازی هوش مصنوعی کاربردهای منطق فازیآخرین ویرایش: - -

پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:47 ق.ظ  •   

پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی

پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی

فرمت فایل : pptx

حجم : 794

صفحات : 20

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

عنوان: پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

این فایل در زمینه " سیستم های کسب و کار الکترونیکی " می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل بسیار کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بازارهای الکترونیک
- کسب و کار الکترو نیک
- تجارت الکترونیکی
- اهداف تجارت الکترونیکی
- اهداف تجارت الکترونیک
- مزایا و محدودیت تجارت الکترونیک
- دولت الکترونیکی
- انواع دولت الکترونیکی
- اهداف دولت الکترونیکی
- مزایای دولت الکترونیکی
- موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی
- برنامه ریزی یک پارچه منابع سازمان
- مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود
برچسب

پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی بازارهای الکترونیک کسب و کار الکترو نیک تجارت الکترونیکی اهداف تجارت الکترونیکی اهداف تجارت الکترونیک مزایا و محدودیت تجارت الکترونیک دولت الکترونیکی انواع دولت الکترونیکی اهداف دولت الکترونیکی مزایای دولت الکترونیکی موانع موجود بر سر راه دولت الکترونیکی برنامه ریزی یک پارچه منابع سازمآخرین ویرایش: - -

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:46 ق.ظ  •   

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

فرمت فایل : docx

حجم : 70

صفحات : 36

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها

     فسخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است. در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشأ پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است. حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فسخ، مسائل فراوانی قابل.............

...................

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ

...................

گفتار اول: فسخ در لغت و اصطلاح

.................

گفتار دوم: ماهیت فسخ

......................

بند اول: ایقاع بودن

...................

بند دوم: استثنائی بودن

...................

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط

....................

بند چهارم: اجباری بودن

.................

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات

..................

گفتار سوم: مبنای فسخ

......................

بند اول: توافق طرفین

.....................

بند دوم: حکم مستقیم قانون

...................

گفتار چهارم: شرائط فسخ

......................

بند اول: قصد انشاء

......................

بند دوم: رضا

....................

بند سوم: اهلیت و صلاحیت

...................

بند چهارم: لزوم اعلام

.....................

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ

...................

بنداول: مراحل تائید فسخ قرارداد

.................

بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل

....................

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری

....................

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار

.......................

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار

.....................

بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه

...................

بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی

.....................

بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه

....................

بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات

.....................

بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی

..................

بندششم: تأخیر اتمام کار

.................

بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری

..................

بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران

.................

منابع

الف: کتب

  1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379.
  2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
  3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

........................................

قیمت محصول : 17000 تومان

دانلود
برچسب

فسخ قرارداد های پیمان کاری مبانی نظری شرایط عمومی فسخ قراردادهاآخرین ویرایش: - -

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

نویسنده : آی نوتی آی نوتی چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:44 ق.ظ  •   

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

فرمت فایل : docx

حجم : 79

صفحات : 46

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر

گفتاراول: مفهوم  انواع خسارت

     ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:

     کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.[1]

     عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.[2]

...............

بند اول: خسارت مادی  

..................

بند دوم: خسارت معنوی 

.................

بند سوم: خسارت عدم النفع 

..................

بند چهارم: خسارت از خسارت

.................

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی

....................

بند ششم: خسارت انقضاء موعد

..................

گفتار دوم: وقوع ضرر و توجه آن به متعهد له

.................

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد

....................

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده

.........................

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد

........................

الف: عدم اجرای تعهد

.................

ب: تأخیر در اجرای تعهد

...................

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی

....................

گفتارپنجم: روشهای تقویم خسارت

.................

الف: تقویم خسارت در قرارداد

...................

ب: تقویم خسارت در قانون

...................

ج: تقویم خسارت توسط دادگاه

....................

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری

..................

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد

..................

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

...................

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی

.................

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت در قراردادها

......................

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت

.....................

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت

....................

منابع

الف: کتب

  1. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، م، 1379.
  2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.
  3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

........................................

..........................................

...........................................

 

 


[1]- طباطبائی موتمنی، منوچهر، 1379، حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.ص219.

[2]- کاتوزیان، ناصر، (1369)، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ نهم، ص 143.

قیمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر خسارت مادی عدم النفع خسارت معنوی وقوع ضرر و توجه آن به متعهد له خسارت انقضاء موعدآخرین ویرایش: - -


تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2